User Tools

Site Tools


Sidebar


Menudydaktyka:zajecia

Zajęcia

Przedmiot Sem. Kier. Tryb Stop. W. L. P. grup godzin łącznie
Metody sztucznej inteligencji 5 IP d I 15 30 2
Programowanie użytkowe 1 IP z II 9 27 1
Projekt inżynierski 7 IP d I
Algorytmy inteligencji obliczeiowej 2 IP z II 10 20 10 1
dydaktyka/zajecia.txt · Last modified: 2019/03/21 13:06 (external edit)