User Tools

Site Tools


dydaktyka:zajecia:prir

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dydaktyka:zajecia:prir [2019/11/27 12:26]
Marcin Blachnik
dydaktyka:zajecia:prir [2020/05/09 18:07] (current)
Line 25: Line 25:
   - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_7_koordynacja.pdf|Koordynacja wątków}}   - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_7_koordynacja.pdf|Koordynacja wątków}}
   - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_8_semaphorea.pdf|Semafory}}   - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_8_semaphorea.pdf|Semafory}}
-  - Problem ucztujących filozofów +  - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_9_semaphorea_prod_cons.pdf|Producent konsument + semafory}} 
-  - Problem czytelników i pisarzy +    * {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_9_semaphorea_prod_cons.zip|Materiały}}  
-  - Wątki a kolekcje +  - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_10_filozofowie.pdf|Problem ucztujących filozofów}} 
-  - Kolekcje złożone +    * {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_10_filozofowie_pliki.zip|Materiały}} ​ 
-  - Egzekutory i pule wątków +  - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_11_zadania.pdf|Zadania}} 
-  - Egzekutory i pule wątków cz. 2 +  - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_12_czytelnicy_pisarze.pdf|Problem czytelników i pisarzy}} 
-  - Zaliczenie +  - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_13_java_collections.pdf|Wątki a kolekcje}} 
- +  - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_14_java_executors1.pdf|Egzekutory i pule wątków ​cz.1i2}} 
-  - Problemy z wątkami +  - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_15_java_executors.pdf|Egzekutory i pule wątków cz.3}} 
-  - Problemy z wątkami ​cz. 2 +    - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_15_java_executors_nb.zip|Projekt Netbeans}} 
-  Wymiana danych między procesami +    - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_15_java_executors_intelij.zip|Projekt InteliJ}} 
-  - RMI cz. 1 +  - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_16_forkjoinpool.pdf|ForkJoinPool}} 
-  - RMI cz. 2+    - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_16_forkjoinpool_nb.zip|Projekt Netbeans}} 
 +    - {{dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_16_forkjoinpool_intelij.zip|Projekt InteliJ}} 
 +  - {{:​dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_17_rmi.pdf|RMI cz. 1}} 
 +  - {{:​dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_18_rmi.pdf|RMI ​cz. 2}} 
 +     ​{{:​dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_18_rmi.zip|Materiały}} 
 +  - {{:​dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_19_rmi.pdf|RMI cz. 3}} 
 +  - {{:​dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_20_ws1.pdf|Usługi sieciowe ​cz. 1}} 
 +  - {{:​dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_21_ws2.pdf|Usługi sieciowe ​cz. 2}} 
 +  - {{:​dydaktyka:​zajecia:​prir:​laboratorium_22_ws3.pdf|Usługi sieciowe cz. 3}}
   - JMS cz. 1   - JMS cz. 1
   - JMS cz. 2   - JMS cz. 2
-  - Usługi sieciowe cz. 1 
-  - Usługi sieciowe cz. 2 
-  - Usługi sieciowe cz. 3 
   - Apache Spark cz. 1   - Apache Spark cz. 1
   - Apache Spark cz. 2   - Apache Spark cz. 2
-  - ... 
-  - Zaliczenie 
dydaktyka/zajecia/prir.1574854013.txt.gz · Last modified: 2019/11/27 12:27 (external edit)