User Tools

Site Tools


Sidebar


Menunauka:maintab

Research

Działalność naukowa

Głównym obszarem moich zainteresowań naukowych jest sztuczna inteligencja, w szczególności metody inteligencji obliczeniowej (uczenie maszynowe, rozpoznawanie wzorców, data miting itp.)

 • systemy regułowe: systemy reguł bazujących na prototypach, klasyczne systemy regałowe, drzewa decyzji, systemy reguł rozmytych, ekstrakcja reguł z nauczonych modeli
 • selekcja i ekstrakcja cech: metody przeszukiwania, metody rankingowe, PCA, ICA, FDA
 • metody kernelowe i statystyczne: SVM, sparse Bayesian methods (RVM), redukcja liczby wektorów wsparcia w SVM (Reduced set methods)
 • sieci neuronowe: RBF, SOM, LVQ, MLP
 • grupowanie danych: metody hierarchiczne, metody minimalizacji skalarnego wsp. jakości (HCM, FCM, PCM), sieci neuronowe (SOM), metody statystyczne (Gaussian Mixture Models)
 • metody oceny jakości klasyfikacji
 • inne: meta uczenie i komitety klasyfikatorów, optymalizacja parametrów modeli
 • wstępne przetwarzanie danych: dyskretyzacja, uciąglanie atrybutów symbolicznych, itp.
 • zastosowanie metod inteligencji obliczeniowych w przemyśle

Scientific activities

My research activities includes various aspects related to computational intelligence (CI). In details I'm interested in:

 • rule based systems: prototype based rules, crisp rules, decision trees, fuzzy rules, rule extraction from trained models
 • feature extraction and selection: search based methods, feature ranking methods,PCA, ICA, FDA, etc.
 • statistical and kernel methods: SVM, sparse Bayessian methods (RVM), reduced set methods
 • neural networks: RBF, SOM, LVQ, MLP
 • clustering: hierarchical, minimizing some scalar cost function (HCM, FCM, PCM), neural approach (SOM), statistical clustering (Gaussian Mixture Models)
 • meta lerning, classifier committies, parameter selection methods
 • data preprocessing: discretization, feature type transformation (symbolic ⇒ continuous), etc.
 • applications of CI in industry (fault detection, estimation of parameters of industrial processes, application in energy systems)
 • Printable version
 • Tell by mail
 • Export to OpenOffice
 • Export to PDF
 • Export to csv
 • Export to Timeline
 • Add page to book
 • Tools:
nauka/maintab.txt · Last modified: 2019/03/21 13:06 (external edit)