User Tools

Site Tools


Sidebar


Menunauka:projekty:selekcja_cech:selekcja_cech

Feature Selection

Infosel (pl)

Projekt ten realizowany jest w ramach prac związanych z projektem Infosel++ W ramach tego projektu tworzona jest biblioteka oprogramowania do selekcji cech implementująca różne algorytmy redukcji wymiarowości w problemach klasyfikacyjnych.

W ramach ostatnich wyników opracowano wtyczkę pozwalającą na obsługę InfoSela z poziomu Javy oraz Matlaba: infosel.zip

Obecnie trwają prace nad interfejsem do R'a

Nieliniowa normalizacja cech

W metodzie tej chodzi o przeprowadzenie procesu normalizacji tak, aby patologiczne cechy (np. z wartośiami odstającymi) nieliniowo przekształcić tak, aby wartości odstające przestały mieć istotny wpływ na realizowane zadanie.

Szczegóły na Trans. ranker

Inne

Selekcja cech z wykorzystaniem grupowania cech skorelowanych + PCA

Infosel (en)

Infosel is a feature selection library written in C++ that was designed to support development of new algorithms based on information theory. Currently Infosel++ contain about 60 different algorithms. Infosel++ can be obtained here An advantage of Infosel++ is the ability to use it also under the Java and Matlab environment using this infosel.zip

  • Printable version
  • Tell by mail
  • Export to OpenOffice
  • Export to PDF
  • Export to csv
  • Export to Timeline
  • Add page to book
  • Tools:
nauka/projekty/selekcja_cech/selekcja_cech.txt · Last modified: 2019/03/21 13:06 (external edit)