User Tools

Site Tools


notatki:ci:literatura

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

notatki:ci:literatura [2011/08/02 15:19]
Marcin Blachnik
notatki:ci:literatura [2019/03/21 13:06]
Line 1: Line 1:
-[[::​nauka|Powrót]] 
-====== Model testing and selection ====== 
-  * Baxt, W.G. and White, H. (1995) Bootstrapping confidence intervals for clinical input variable effects in a network trained to identify the presence of acute myocardial infarction, Neural Computation,​ 7, 624-638. 
-  * Breiman, L. (1996), Heuristics of instability and stabilization in model selection, Annals of Statistics, 24, 2350-2383. ​ 
-  * Breiman, L., Friedman, J.H., Olshen, R.A. and Stone, C.J. (1984), Classification and Regression Trees, Belmont, CA: Wadsworth. 
-  * Breiman, L., and Spector, P. (1992), Submodel selection and evaluation in regression: The X-random case, International Statistical Review, 60, 291-319. ​ 
-  * Dijkstra, T.K., ed. (1988), On Model Uncertainty and Its Statistical Implications,​ Proceedings of a workshop held in Groningen, The Netherlands,​ September 25-26, 1986, Berlin: Springer-Verlag. ​ 
-  * Efron, B. (1982) The Jackknife, the Bootstrap and Other Resampling Plans, Philadelphia:​ SIAM.  
-  * Efron, B. (1983), Estimating the error rate of a prediction rule: Improvement on cross-validation,​ J. of the American Statistical Association,​ 78, 316-331. ​ 
-  * Efron, B. and Tibshirani, R.J. (1993), An Introduction to the Bootstrap, London: Chapman & Hall.  
-  * Efron, B. and Tibshirani, R.J. (1997), "​Improvements on cross-validation:​ The .632+ bootstrap method,"​ J. of the American Statistical Association,​ 92, 548-560. ​ 
-  * Goutte, C. (1997), "Note on free lunches and cross-validation,"​ Neural Computation,​ 9, 1211-1215, [[ftp://​eivind.imm.dtu.dk/​dist/​1997/​goutte.nflcv.ps.gz]] ​ 
-  * Hjorth, J.S.U. (1994), Computer Intensive Statistical Methods Validation, Model Selection, and Bootstrap, London: Chapman & Hall.  
-  * Hurvich, C.M., and Tsai, C.-L. (1989), Regression and time series model selection in small samples, Biometrika, 76, 297-307. ​ 
-  * Kearns, M. (1997), "A bound on the error of cross validation using the approximation and estimation rates, with consequences for the training-test split,"​ Neural Computation,​ 9, 1143-1161. ​ 
-  * Kohavi, R. (1995), "A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection,"​ International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), pp. ?, [[http://​robotics.stanford.edu/​users/​ronnyk/​]] 
-  * Masters, T. (1995) Advanced Algorithms for Neural Networks: A C++ Sourcebook, NY: John Wiley and Sons, ISBN 0-471-10588-0 ​ 
-  * Plutowski, M., Sakata, S., and White, H. (1994), "​Cross-validation estimates IMSE," in Cowan, J.D., Tesauro, G., and Alspector, J. (eds.) ​ Advances in Neural Information Processing Systems 6, San Mateo, CA: Morgan Kaufman, pp. 391-398. ​ 
-  * Ripley, B.D. (1996) Pattern Recognition and Neural Networks, Cambridge: Cambridge University Press. ​ 
-  * Shao, J. (1993), Linear model selection by cross-validation,​ J. of the American Statistical Association,​ 88, 486-494. ​ 
-  * Shao, J. (1995), An asymptotic theory for linear model selection, Statistica Sinica ?.  
-  * Shao, J. and Tu, D. (1995), The Jackknife and Bootstrap, New York: Springer-Verlag. ​ 
-  * Snijders, T.A.B. (1988), On cross-validation for predictor evaluation in time series, in Dijkstra (1988), pp. 56-69. ​ 
-  * Stone, M. (1977), Asymptotics for and against cross-validation,​ Biometrika, 64, 29-35. ​ 
-  * Stone, M. (1979), Comments on model selection criteria of Akaike and Schwarz, J. of the Royal Statistical Society, Series B, 41, 276-278. ​ 
-  * Tibshirani, R. (1996), A comparison of some error estimates for neural network models, Neural Computation,​ 8, 152-163. ​ 
-  * Weiss, S.M. and Kulikowski, C.A. (1991), Computer Systems That Learn, Morgan Kaufmann. 
-  * Zhu, H., and Rohwer, R. (1996), No free lunch for cross-validation,​ Neural Computation,​ 8, 1421-1426. ​ 
- 
-====== To buy ====== 
-===== Międzynarodowe ===== 
-  * Functional Data Analysis (Springer Series in Statistics),​ J. Ramsay, B. W. Silverman ​ 
-  * Applied Functional Data Analysis (Paperback) by J.O. Ramsay, B.W. Silverman 
-  /* Computational Methods of Feature Selection (Chapman & Hall/Crc Data Mining and Knowledge Discovery Series), Huan Liu and Hiroshi Motoda (Hardcover - Oct 29, 2007) ----Dostępne w pdf*/ 
-  * Feature Selection in Data Mining - Approaches Based on Information Theory (Paperback) 
-by Jing Zhou (Author) ​ 
-  * Nonlinear Dimensionality Reduction (Information Science and Statistics) by John A. Lee and Michel Verleysen (Hardcover - Dec 5, 2007) 
-  * Data Mining with Decision Trees. by L. Rokach O. Maimon World, Scientific Publishing Comp. (WSOC) 2008 
- 
-===== Exit ===== 
-  * Obliczenia inteligentne,​ szybkie przekształcenia i klasyfikatory autor: Piotr S. Szczepaniak objętość:​ 316 str., cena: 45,00 zł 
-  * AUTOMATYCZNA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW autor: Katarzyna Stąpor objętość:​ 268 str., cena: 40,00 zł 
-  * KOMPUTEROWA WIZJA. METODY INTERPRETACJI I IDENTYFIKACJI OBIEKTÓW autor: Ryszard S. Choraś objętość:​ 220 str., cena: 45,00 zł 
-  * Segmentacja obrazów cyfrowych. Metody segmentacji wielodziałowej(*),​ Mariusz Nieniewski objętość:​ 184 str., cena: 40,00 zł (zawiera CD-ROM) 
-  * Komunikacja człowieka z maszyną.Komputerowe modelowanie kompetencji językowej autor: Zygmunt Vetulani objętość:​ 346 str., cena: 30,00 zł 
-  * Wspomaganie decyzji w warunkach niepewności. Metody statystyczne dla niepracyzyjnych danych, Przemysław Grzegorzewski objętość:​ 326 str., cena: 30,00 zł 
-  * Metody cyfrowego przetwarzania obrazów, Witold Malina, Maciej Smiatacz objętość:​ 198 str., cena: 45,00 zł 
-  * Statystyczne systemy uczące się Wydanie II, Jacek Koronacki, Jan Ćwik, cena: 42.75zł 
-  * Cyfrowe przetwarzanie obrazów, Witold Malina, Maciej Smiatacz, ​ 
-  * Rozmyte systemy decyzyjne w zadaniach z ograniczoną wiedzą, Robert K. Nowicki 
- 
-===== PWN ===== 
-  * Tytuł oryginalny: Bioinformatics. A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins A.D. Baxevanis (red.), B.F.F. Ouellette (red.) Tłumaczenie:​ Małgorzata Cebrat, Jacek Leluk, Paweł Mackiewicz 2005 r. ISBN: 83-01-14211-1 62zł 
-  * Odkrywanie wiedzy z danych, Tytuł oryginalny: Discovering Knowledge in Data. An Introduction to DATA MINING Daniel T. Larose Tłumaczenie:​ Anna Wilbik Cena: 52,90 http://​ksiegarnia.pwn.pl/​6240_pozycja.html 
-  * (?) D. Morrison, Wielowymiarowa analiza statystyczna,​ PWN, 1990. 
- 
-===== Helion ===== 
-  * Modelowanie danych, Sharon Allen  ISBN: 83-246-0184-8 Format: B5, stron: 560 Data wydania: 05/2006 Cena książki: 69.00 zł [[http://​helion.pl/​ksiazki/​modany.htm]] (nad tym trzeba się zastanowić) 
-  * Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie III, Piotr Wróblewski [[http://​helion.pl/​ksiazki/​algo3.htm]] 
-  * Sztuczna Inteligencja,​ Marek Jan Kasperski [[http://​helion.pl/​ksiazki/​sztuin.htm]] 
-  * Algorytmy i struktury danych, Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman [[http://​helion.pl/​ksiazki/​alstrd.htm]] 
- 
- 
-===== WNT ===== 
-  * Tytuł: Eksploracja danych Autor: Hand David Mannila Heikki Smyth Padhraic http://​godi.pl/​ksiazka/​ksiegarnia/​121318/​ 
-  * Sztuczne sieci neuronowe. Dynamika nieliniowa i chaos Autor:​ Kosiński Robert A. Cena brutto: 37.80 zł 
-  * Algorytmy aproksymacyjne Autor:​ Vazirani Vijay V. Cena: 43.00 zł http://​www.wnt.com.pl/​product.php?​action=0&​prod_id=546&​hot=1 
-  * Systemy uczące się. Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości,​ Autor: Krzyśko M., Wołyński W. Górecki T., Skorzybut M., Cena brutto: 42.30 zł http://​www.wnt.pl/​product.php?​action=0&​prod_id=1219&​hot=1 
-  * Marek Kubale i inni: Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów. WNT, 2002 [[http://​www.wnt.com.pl/​product.php?​action=0&​prod_id=1166&​hot=1|link]] 
- 
-===== Other ===== 
- 
-===== PWN ===== 
-  * Maszyny kroczące, Podstawy, projektowanie,​ sterowanie i wzorce biologiczne Teresa Zielińska,​2003,​ISBN:​ 83-01-13925-0 25zł 
-  * Modelowanie i sterowanie robotów Krzysztof Kozłowski 2003 r. ISBN: 83-01-14081-X 25zł 
-  * Modelowanie i sterowanie mobilnych robotów kołowych Mariusz J. Giergiel, Zenon Hendzel, Wiesław Żylski 2002 r. ISBN: 83-01-13789-4 25zł 
- 
-===== Inne ===== 
-  * M. Heller: FILOZOFIA I WSZECHŚWIA 
-  * Ray Kurzweil: The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence  ​ 
-  * Ray Kurzweil: The Age of Intelligent Machines 
-  * Marek Krętowski: Obliczenia ewolucyjne w eksploracji danych. 
  
notatki/ci/literatura.txt · Last modified: 2019/03/21 13:06 (external edit)