User Tools

Site Tools


Sidebar


Menunotatki:informatyka:linux

Linux

Zarządzanie procesami

Polecenie Najpopularniejsze
Przełączniki
Opis
bg Wrzucenie procesu w tło
fg Przywrócenie procesu z tła
ctrl+Z Wrzucenie aktualnego działającego w terminalu procesu w tło i uśpienie go
top Wyświetlenie listy działających procesów w sposób dynamiczny
ps Wyświetlenie listy działających procesów
a pełna lisa procesów również innych użykowników
x lista procesów bez obługującego je terminala
U user Lista procesów danego użytkownika
e podaje nazwę użytkownika procesu
kill usunięcie procesu (zabicie procesu)
renice # PID określenie priorytetu polecenia gdzie # to wartość prioryt.

Obsługa uzytkowników

Obsługa uprawnień

Polecenie Najpopularniejsze
Przełączniki
Opis
chmod zmiana uprawnień
chown zmiana właściciela
chgrp zmiana grupy

Przeglądanie dysku

Polecenie Najpopularniejsze
Przełączniki
Opis
ls Wyświetlenie zawartości katalogu
a wyświetla wszystko nawet wpisy zaczynające się na “.”
l format długiej listy (szczegółowe informacje)
h przy przełączniku l pomaga wyświetlić rozmiar pliku w przyjaznej formir
R wyświetla rekursywnie zawartości katalogów
cd zmiana katalogu
cp kopiowanie pliku
rm kasowanie pliku
mv przesunięcie pliku
mkdir stworzenie katalogu

Inne

PolecenieNajpopularniejsze Przełączniki Opis
wc zliczanie liczby lini i znaków w pliku
screen uruchomienie wirtualnego ekranu (procesy uruchomione w
screenie automatycznie działają też po przerwaniu sesji)
ctrl+a+d opuszczenie screena i pozostawienie go w tle
-ls wylistowanie wszystkich screenów uruchomionych i działających w tle
-r nr przywrócenie screena o określonym numerze (nr) na pierwszy plan

Referencja

notatki/informatyka/linux.txt · Last modified: 2019/03/21 13:06 (external edit)