User Tools

Site Tools


Sidebar


Menuo_mnie:cv

CV (pl)

Imię

 • Marcin Sebastian Blachnik

Wykształcenie

 • Technikum Elektryczno – Elektroniczne Bytom (1992-1997), specjalność Technik o specjalności elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe
 • Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Gliwice, (1997-2002) magister inżynier o specjalności elektronika i telekomunikacja
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, (2002 – 2007) Słuchacz studiów doktoranckich
 • Politechnika Śląska, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki, Gliwice, (2007)
 • doktor inżynier nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, specjalność eksploracja danych.

Zainteresowania

 • informatyka, systemy oraz logia rozmyta, uczenie maszynowe, sieci neuronowe, analiza danych, metody statystyczne w analizie danych, aplikacje systemów inteligencji obliczeniowej w przemyśle,

Hobby

Doświadczenie zawodowe

 • Główny informatyk, GZLA, Ruda Śląska, Polska (01.01.2001-31.12.2003)
 • Doktorant, Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (2002.10.01 – 2007.9.30)
 • Adiunkt, Politechnika Śląska, Gliwice, Polska (2007.11.01 – dziś)
 • Starszy Specjalista, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk, Polska (2014.03.01 - 2015.09.30)

Języki obce

 • Angielski – bardzo dobrze
 • Rosyjski - dostatecznie
 • Niemiecki - słabo

Publikacje

Udział w projektach badawczych

Kierownik

 • Blachnik M.: Systemy regałowe bazujące na prototypach, BW – 432/RM3/04, 2004
 • Blachnik M.: Systemy regułowe bazujące na prototypach oraz ich relacje z systemami neurorozmytymi, BW – 415/RM3/05, 2005
 • Blachnik M.: Systemy regułowe bazujące na prototypach oraz ich relacje z systemami neurorozmytymi, BW – 458/RM3/06, 2006
 • Blachnik M.: Systemy regułowe bazujące na prototypach oraz ich zastosowanie do analizy danych doświadczalnych., N N516 442138, 2010

Wykonawca

 • Jankowski N.: Meta-learning in computational intelligence. KBN Grant 3 T11C 06928, (Blachnik M. wykonawca)
 • Biesiada J.: Biblioteka InfoSel++ (Information Selection Library in C++) jako narzędzie wstępnego przetwarzania danych. Nr grantu N519 -150633, (główny wykonawca)
 • Wieczorek T. Budowa i wdrożenie Inteligentnego Systemu Ekspertowego do sterowania procesem wytwarzania stali w warunkach FERROSTAL ŁABĘDY Sp.z.o.o. Projekt celowy MNiSZW Nr 6 ZR9 2006 C/06742, MNiSzW w Warszawie 2008, (wykonawca)
 • Perzyk M. Zastosowanie metod eksploracji danych do poprawy jakości i ekonomiki produkcji odlewniczej, Projekt Badawczo-Rozwojowy MNiSW Nr. R07/001504, Politechnika Warszawska, 2008-2010 (wykonawca)
 • Wieczorek T. System ciągłej predykcji temperatury stali i zawartości węgla w kąpieli stalowej w piecu łukowym, N N508 486638, 2010, (główny wykonawca)
 • Głomb P. Interfejs użytkownika oparty na naturalnych dla ludzi gestach do eksploracji wirtualnych przestrzeni 3D, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowane, Gliwice, N N516 405137, 2009-2011
 • Jankowski N., Uniwersalne algorytmy meta-uczenia w inteligencji obliczeniowej, project MNiSW N N516 500539, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2010-2014, (Blachnik M. wykonawca)
 • Badania i opracowanie systemu pomiarowo-analitycznego dla oceny poziomu dźwięku emitowanego przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych. NWELD, ID 182367

Wyróżnienia i nagrody

 • Roczne stypendium naukowe (studia magisterskie)
 • Stypendium dla najlepszych studentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich, przyznane przez Prezydenta miasta Chorzów
 • Drugie miejsce w konkursie Competition for the best Classifier of Handwritten Didigts, rozgrywanym w ramach The Eight International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane Polska, 2006
 • Praca doktorska ukończona z wyróżnieniem
 • Stypendium Rządu Finlandii: Finish Government Scholarship Pool, na realizację projektu badawczego na Politechnice Helsińskiej (opiekun naukowy Erkki Oja) od 1.10.2007 do 1.02.2008
 • Laureat programu Top 500 Innovators - program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013

Staże naukowe i współpraca z zagranicą

 • Letnia szkoła 3rd British Computer Society Summer School on Pattern Recognition organizowanej przez British Komputer Society, Plymouth, Wielka Brytania 2005
 • Letnia szkoła The Second SIPTA (The Society for Imprecise Probability: Theories and Applications) Summer School, Madryt, Hiszpania 2006
 • Staż naukowy na Politechnice Helsińskiej w Laboratorium Informacji i Informatyki, Helsinki, Finalndia, 1.10.2007 do 1.02.2008
 • Warsztaty programowania na klastrach komputerowych wieloprocesorowych, UMCS, Lublin, Polska, 14-29.05.2011
 • Letnia szkoła Visual Recognition and Machine Learning Summer School, Paryż, Francja, (25-29.07) 2011
 • Programowanie współbieżne, równoległe i rozproszone w Pythonie, UMCS, Lublin, Polska, 10-18.10.2011
 • Warsztaty programowania współbieżnego w języku Java, UMCS, Lublin, Polska, 21-29.07.2012
 • Stanford University, program Top 500 Innovators 17.10.2013-19.12.2013
 • Efektywne negocjacje, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Warszawa, Polska 2-3.12.2014
 • Zarządzanie zespołem badawczym, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Kraków, Polska, 19-20.03.2015

Udział w komitetach konferencji(członek rady naukowej / recenzent)

 • International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2010,
 • World Congress on Computational Intelligence, WCCI 2008,
 • International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2014,
 • International Conference on Neural Networks, ICANN 2014 (PC)
 • International Conference on Cognitive Computing and Information Processing, CCIP 2015 (PC)
 • International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence, PReMI 2015 (Special session organizer) (PC)
 • International Conference on Neural Networks, ICANN 2018 (PC)

Udział w konferencjach

 • ICAISC 2016, Zakopane, Polska
 • PReMI 2015, Warsaw, Polska
 • ICAISC 2015, Zakopane, Polska
 • BDAS 2015, Ustroń, Polska
 • KES 2014, Gdynia, Polska
 • ICAISC 2014, Zakopane, Polska
 • RCOMM 2013, Porto, Portugalia
 • ICAISC 2012, Zakopane, Polska
 • HAIS 2012, Salamanca, Hiszpania
 • IDEAL 2011, Norwich, Anglia
 • RCOMM 2011, Dublin, Irlandia
 • HAIS 2011, Wrocław, Polska
 • ICONIP 2010, Sydney, Australia
 • ICANN 2010, Tesaloniki, Grecja
 • ICAISC 2010, Zakopane, Polska
 • CORES 2009, Jelenia Góra, Polska
 • AIMETH 2009, Gliwice, Polska
 • ICANN 2008, Praga, Republika Czeska
 • ICAISC 2008, Zakopane, Polska
 • ICAISC 2006, Zakopane, Polska
 • IJAIS 2005, Siedlce, Polska
 • AIMETH 2005, Gliwice, Polska
 • ICONIP 2004, Kalkuta, Indie
 • Printable version
 • Tell by mail
 • Export to OpenOffice
 • Export to PDF
 • Export to csv
 • Export to Timeline
 • Add page to book
 • Tools:
o_mnie/cv.txt · Last modified: 2019/03/21 13:06 (external edit)